Adwokat Małgorzata Mańczuk

Kancelaria

Usługi Kancelarii skierowane są zarówno do Klientów indywidualnych, jak też przedsiębiorców, a także do organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji.

W odniesieniu do Klientów indywidualnych, oferowana pomoc prawna polega w szczególności na udzielaniu porad prawnych oraz reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także przed urzędami, czy organami ścigania. Ponadto Kancelaria oferuje swoje usługi w zakresie opiniowania umów, sporządzania pism procesowych oraz pism adresowanych do organów administracji publicznej.

W odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oferowane przez Kancelarię usługi sprowadzają się do doradztwa prawnego oraz prowadzenia stałej obsługi prawnej, w tym do przygotowywania dokumentacji niezbędnej do założenia działalności oraz w trakcie jej prowadzenia, m.in. sporządzania umów, regulaminów, statutów etc. Ponadto oferuję pomoc prawną przy rejestracji spółek, fundacji i stowarzyszeń, a także przy rozstrzyganiu sporów z kontrahentami, negocjacjach, opiniowaniu umów oraz w prowadzeniu windykacji należności pieniężnych.

Kancelaria obejmuje zakresem swego działania nie tylko Białystok, ale także miejscowości ościenne. Po uzgodnieniu warunków, możliwe jest także prowadzenie sprawy w każdym mieście w kraju.