Adwokat Małgorzata Mańczuk

Porady online

W celu skorzystania z usługi Porad On-line proszę:

1. Opisać stan faktyczny
Proszę wypełnić formularz kontaktowy podając szczegółowy opis sprawy oraz dane kontaktowe. Można także załączyć skany lub fotografie dokumentów, wysyłając je na adres e-mail: adwokat.manczuk@wp.pl.

2. Określić swoje oczekiwania
W związku z przedstawionym stanem faktycznym sprawy proszę o sprecyzowanie, jakiej pomocy Państwo potrzebują. W ramach usługi Porad On-line możliwe jest uzyskanie: opinii prawnej obejmującej analizę stanu faktycznego sprawy ze wskazaniem podstawy prawnej i uzasadnieniem, projektu pisma procesowego (m.in. pozwu, apelacji, zażalenia, sprzeciwu, odwołania), projektu umowy.

3. Oczekiwać naszej odpowiedzi
Po zapoznaniu się z przedstawionym stanem faktycznym sprawy, niezwłocznie, tj. w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zapytania, dokonamy wyceny danej usługi.
Kroki 1,2,3 są bezpłatne i niezobowiązujące. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą akceptacji zaproponowanego wynagrodzenia oraz po dokonaniu płatności na rachunek bankowy Kancelarii.

4. Dokonać płatności
W przypadku akceptacji zaproponowanego wynagrodzenia wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Kancelarii prowadzony w ING Banku Śląskim S.A. o nr: 17 1050 1823 1000 0091 2362 2673.

 

Odpowiedź na zapytanie zostanie udzielona na wskazany adres mailowy w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania umówionej kwoty na koncie bankowym Kancelarii. W wyjątkowych sytuacjach czas ten może ulec wydłużeniu, np. w przypadku oczekiwania na przesłanie kompletu dokumentów i wyjaśnień niezbędnych do określenia stanu faktycznego lub ze względu na skomplikowany charakter sprawy. Wszystkie informacje przesłane do Kancelarii objęte są tajemnicą adwokacką.